\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
13230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1486E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1539Edukacja medialna80.00
1637Efektywna komunikacja w szkole100.00
17183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
18243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
19245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
20244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
21246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2212Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
23151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
24255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
25261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2678Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
27218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2865Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2975Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3029Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
313Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
32212Kreatywny nauczyciel180.00
3356Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
34241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
35192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
37242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
39182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
4036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
414Mnemotechniki w edukacji150.00
426Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
43224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
45247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
46223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6689Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
67118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6828Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6958Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7059Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7166Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7227Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
74190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
758Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
77219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7832Techniki szybkiego czytania150.00
79162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
80103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8146Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
82144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
83216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
84117Uczeń z dysleksją80.00
85274Uniwersytet dla rodziców120.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
92232Zaburzenia odżywiania 120.00
93269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
94193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9599Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
96201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
97112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
98111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9987Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
100203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
101167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
10298Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
103206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
104195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
105100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1061Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
107159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
108164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
109119ABC doradcy zawodowego120.00
110181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
111267Animator czasu wolnego150.00
112277Asystent rodziny200.00
113158Business English dla menedżerów 300.00
114123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
115271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
116266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
117163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
118121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
119133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
12072Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
121197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
122184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12371Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
124270Odnowa biologiczna150.00
125146Podstawowe zasady składu gazet150.00
126124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
127250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
128173Problematyka zawodoznawstwa150.00
129210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
130248Profesjonalny doradca kariery120.00
131166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
132152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13351Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
134145Public relations w praktyce 150.00
135208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
136259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
137136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13873Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
139142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
140272Techniki relaksacji150.00
14153Techniki szybkiego czytania 150.00
142268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14345Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
144153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14552Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
146213Uniwersystet dla rodziców120.00
147125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
148263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
149126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
15067Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
151194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15268Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
153129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
154251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
155252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
156253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
157256Kurs języka migowego 500.00
158178Kurs masażu bańką chińską400.00
159174Kurs masażu I stopnia950.00
160176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
161179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
162180Kurs masażu klasycznego460.00
163131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
164132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16543Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
166134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16742Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
168214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
169177Kurs SPA900.00
170186Mediacje kryzysowe200.00
171185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
172187Mediacje rozwodowe200.00
173168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
174156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
175205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
176171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
177130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
178199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
179188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
180170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
181196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
182120Protezy nylonowe1000.00
18391Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18476Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
185191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
186172Specjalista ds. kadr i płac350.00
187202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
188260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18941Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
190169Techniki mediacji i negocjacji200.00
191207Warsztaty masażu klasycznego460.00
192160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
193165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
19470Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
195127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00