\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1439Edukacja medialna80.00
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00
16183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
17243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
18245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
19244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
20246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2112Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
22151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
23255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
24261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
26218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
303Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
31212Kreatywny nauczyciel180.00
3256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
33241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
34192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
36242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
38182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3936Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
404Mnemotechniki w edukacji150.00
41264Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego na drodze rozwoju zawodowego150.00
426Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
43224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
45247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
46223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
66265Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego - od A do Z150.00
6789Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
68118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
75190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
768Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7731Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
78219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7932Techniki szybkiego czytania150.00
80162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
81103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8246Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
83144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
84216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
85117Uczeń z dysleksją80.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
92232Zaburzenia odżywiania 120.00
93269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
94193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9599Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
96201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
97112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
98111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9987Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
100203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
101167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
10298Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
103206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
104195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
105100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1061Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
107159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
108164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
109119ABC doradcy zawodowego120.00
110181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
111267Animator czasu wolnego150.00
112158Business English dla menedżerów 300.00
113123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
114266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
115163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
116121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
117133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11872Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
119197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
120184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12171Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
122270Odnowa biologiczna150.00
123146Podstawowe zasady składu gazet150.00
124124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
125250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
126173Problematyka zawodoznawstwa150.00
127210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
128248Profesjonalny doradca kariery120.00
129166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
130152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13151Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
132145Public relations w praktyce 150.00
133208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
134259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
135136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13673Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
137142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13853Techniki szybkiego czytania 150.00
139268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14045Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
141153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14252Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
143213Uniwersystet dla rodziców120.00
144125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
145263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
146126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14767Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
148194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14968Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
150129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
151251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
152252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
153253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
154256Kurs języka migowego 500.00
155178Kurs masażu bańką chińską400.00
156174Kurs masażu I stopnia950.00
157176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
158179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
159180Kurs masażu klasycznego460.00
160131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
161132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16243Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
163134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16442Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
165214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
166177Kurs SPA900.00
167186Mediacje kryzysowe200.00
168185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
169187Mediacje rozwodowe200.00
170168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
171156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
172205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
173171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
174130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
175199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
176188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
177170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
178196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
179120Protezy nylonowe1000.00
18091Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18176Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
182191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
183172Specjalista ds. kadr i płac350.00
184202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
185260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18641Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
187169Techniki mediacji i negocjacji200.00
188207Warsztaty masażu klasycznego460.00
189160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
190165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
19170Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
192127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00